Απομίμηση ξύλου

Ακολούθει σύνδεσμος με χρωματολόγιο χρωμάτων ξύλου: