Αίθρια

 Τα αίθρια αποτελούν ιδιαίτερες κατασκευές, με πολλες δυνατότητες παροχής αισθητικής ,φωτεινότητας και θερμομόνωσης.

Η εταιρεία ΦΕΝΣΤΕΡ Α.Ε.Β.Ε. μπορεί να εκπληρώσει όλες τις ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές απαιτησείς και να δημιουργήσει ενα άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα .

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΦΕΝΣΤΕΡ Α.Ε.Β.Ε.: