Φένστερ ΑΕΒΕ – Fenster S.A > Βεβαίωση SCHÜCO

Βεβαίωση SCHÜCO

Συνεργάτης

  • Year: 2018

SCHUCO

Iraklio Attica, November 12, 2018

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Με το παρόν βεβαιώνουμε ότι η εταιρία “ΦΕΝΣΤΕΡ Α.Ε.Β.Ε.” με ΑΦΗΜ 094429105,έχει εκπαιδευτεί στην κατασκευή και εγκατάσταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου SCHUCO.

Η εταιρία “ΦΕΝΣΤΕΡ Α.Ε.Β.Ε.” είναι συνεργάτης της SCHUCO και διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και τα εργαλεία για να κατασκευάσει αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου SCHUCO.

Η εταιρία “ΦΕΝΣΤΕΡ Α.Ε.Β.Ε.” έχει δικαίωμα χρήσης των πιστοποιητικών αρχικών δοκιμών των αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου SCHUCO.

Παρακαλώ διαβάστε την πλήρη βεβαίωση.

 

Share this:

Facebook Twitter Pinterest
Go Top