Εξαγωγές

 Η ΦΕΝΣΤΕΡ ΑΕΒΕ δραστηριοποιείται με επιτυχία σε χώρες του εξωτερικού , εντός και εκτός της ευρωπαϊκής ένωσης . Με εμπειρία από το έτος 2000.

 Εξάγει Α’ & Β’ ύλες και αναλαμβάνει την πλήρη επιμέλεια έργων , από τον αρχικό σχεδιασμό έως και την τελική τοποθέτηση, επαγγελματικών κτιρίων αλλά και κατοικιών ιδιωτών.

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό απο εξαγωγές: